Name ADD     
scope
 
Name Field Date of Expiry Date of Approve Date of First Principal Linkman State
 China Quality Certification Center EC9000 2024-10-08 2019-10-09 2011-08-29 lumei Yang Ling / Zhang Yi Effective
 China Quality Mark Certification Group Co. LTD EC9000 2020-01-03 2016-01-04 2011-05-09 jixiaodong Song Yuewei Effective
 Shanghai Audit Center of Quality System EC9000 2024-04-20 2019-04-11 2011-06-27 tanping Bao Wei Effective
 Vouching Technical Inspection Ltd. EC9000 2023-11-05 2019-11-11 2019-11-11 wangweilin Yu Jiying Effective
 China Classification Society Certification Company EC9000 2020-04-04 2019-09-16 2011-03-21 huangshiyuan Zhang Wei Effective
 QUALITY ASSURANCE CENTRE OF CHINA ASSOCIATION FOR QUALITY EC9000 2020-08-18 2016-09-08 2011-01-25 liangping Zhou Lungui Effective
 Zhongjian Certifiction Co.,ltd. EC9000 2023-12-09 2018-10-26 2011-01-28 wushangao Ye Junsheng / Huang Jiaxin Effective
 China great wall(tianjin)quality assurance centre EC9000 2020-04-17 2018-10-22 2011-06-01 houyingbo Zhang Jianhua Effective
 Northeast Audit Co., Ltd. (NAC) EC9000 2023-03-17 2018-12-03 2011-07-04 suhuijun Zhen Hao Effective
 Zhejiang Gainshine Assessment Co., Ltd EC9000 2024-01-05 2018-12-18 2011-01-19 sunjian Zhang Xiaoying Effective
 Hangzhou WIT Assessment Co.,Ltd EC9000 2024-09-24 2019-09-25 2011-08-05 wangxiaodong Guo Jingqing Effective
 BCC Inc. EC9000 2020-01-25 2018-10-12 2011-04-02 shangzhiqiang Liu Xiaoling Effective