Name ADD     
scope
 
Name Field Date of Expiry Date of Approve Date of First Principal Linkman State
 China Quality Certification Center EnMS 2024-10-08 2019-10-09 2014-12-29 lumei Yang Ling / Zhang Yi Effective
 China Quality Mark Certification Group Co. LTD EnMS 2020-01-03 2016-01-04 2014-06-03 jixiaodong Song Yuewei Effective
 Shanghai Audit Center of Quality System EnMS 2024-04-20 2019-04-11 2013-09-29 tanping Bao Wei Effective
 Vouching Technical Inspection Ltd. EnMS 2023-11-05 2018-09-06 2017-09-21 wangweilin Yu Jiying Effective
 China Classification Society Certification Company EnMS 2020-04-04 2016-04-05 2016-04-05 huangshiyuan Zhang Wei Effective
 QUALITY ASSURANCE CENTRE OF CHINA ASSOCIATION FOR QUALITY EnMS 2020-08-18 2016-09-08 2016-09-08 liangping Zhou Lungui Effective
 Zhongjian Certifiction Co.,ltd. EnMS 2023-12-09 2018-10-26 2014-01-24 wushangao Ye Junsheng / Huang Jiaxin Effective
 China great wall(tianjin)quality assurance centre EnMS 2020-04-17 2016-04-18 2016-04-18 houyingbo Zhang Jianhua Effective
 CESI Certification Co., Ltd. EnMS 2019-12-24 2017-03-02 2014-12-29 hanshuoxiang Song Hongru Effective
 CEPREI CERTIFICATION BODY EnMS 2023-12-25 2018-12-16 2017-09-29 zhaoguoxiang PangHaiYan Effective
 China United Certification Center (Beijing) Co., Ltd. EnMS 2020-01-18 2016-01-19 2016-01-19 fuzhijian Zhou Yuqing Effective
 Hangzhou WIT Assessment Co.,Ltd EnMS 2024-09-24 2019-09-25 2015-08-28 wangxiaodong Guo Jingqing Effective