Name ADD     
scope
 
Name Field Date of Expiry Date of Approve Date of First Principal Linkman State MLA
 China Quality Certification Center GAP 2021-03-18 2017-03-17 2007-09-25 lumei Yang Ling / Zhang Yi Effective no
 China Quality Mark Certification Group Co. LTD GAP 2020-01-03 2016-01-04 2007-12-07 jixiaodong Song Yuewei Effective yes
 Zhongjian Certifiction Co.,ltd. GAP 2020-01-12 2016-01-08 2008-03-05 wushangao Ye Junsheng / Huang Jiaxin Effective yes
 Zhejiang Gainshine Assessment Co., Ltd GAP 2020-12-13 2016-12-13 2008-12-18 sunjian Zhang Xiaoying Effective yes
 Hangzhou WIT Assessment Co.,Ltd GAP 2024-09-24 2019-09-25 2007-09-25 wangxiaodong Guo Jingqing Effective no
 SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd. GAP 2020-11-23 2016-11-24 2009-01-12 xinbin Xie Jingjing Effective yes
 Kaixin Certification (Beijing) Co.,Ltd. GAP 2024-08-12 2019-08-13 2019-08-13 gekai Miao Yu Effective no
 FUJIAN SOUTHEAST STANDARDCERTIFICATION CENTER GAP 2020-01-25 2018-09-20 2009-11-16 chenyong Li Dongshan Effective no
 China Food Heng Xin (Beijing) Certification Center of Quality GAP 2023-12-06 2018-12-07 2009-01-12 liuying Cai Jianhua Effective no
 Organic Food Development & Centerfication Centre of China GAP 2021-07-15 2017-07-16 2008-03-05 zhangjibing Wang Yungang Effective no
 Organic Tea Research and Development Center (OTRDC),TRI,CAAS GAP 2023-10-10 2018-10-11 2015-01-21 fushangwen Wang Qiuhong Effective no
 Beijing continental Hengtong Certification Co., Ltd GAP 2021-12-02 2018-01-30 2018-01-30 liguoqiu Qu Li Effective no