Name ADD     
scope
 
Name Field Date of Expiry Date of Approve Date of First Principal Linkman State
 China Quality Certification Center HACCP 2024-10-08 2019-10-09 2012-12-17 lumei Yang Ling / Zhang Yi Effective
 China Quality Mark Certification Group Co. LTD HACCP 2020-01-03 2016-01-04 2012-05-22 jixiaodong Song Yuewei Effective
 Shanghai Audit Center of Quality System HACCP 2024-04-20 2019-04-11 2014-11-06 tanping Bao Wei Effective
 QUALITY ASSURANCE CENTRE OF CHINA ASSOCIATION FOR QUALITY HACCP 2020-08-18 2017-11-06 2017-11-06 liangping Zhou Lungui Effective
 Zhongjian Certifiction Co.,ltd. HACCP 2023-12-09 2018-10-26 2014-09-15 wushangao Ye Junsheng / Huang Jiaxin Effective
 China great wall(tianjin)quality assurance centre HACCP 2020-04-17 2018-02-06 2018-02-06 houyingbo Zhang Jianhua Effective
 Northeast Audit Co., Ltd. (NAC) HACCP 2023-03-17 2018-03-17 2017-06-05 suhuijun Zhen Hao Effective
 Hangzhou WIT Assessment Co.,Ltd HACCP 2024-09-24 2019-09-25 2014-12-01 wangxiaodong Guo Jingqing Effective
 BCC Inc. HACCP 2020-01-25 2016-04-12 2014-08-29 shangzhiqiang Liu Xiaoling Effective
 BEIJING ZHONGDA HUAYUAN CERTIFICATION CENTER HACCP 2021-11-24 2017-11-07 2012-08-08 liujiangyi Qiao Liang Effective
 China Certification Center Inc. HACCP 2021-01-11 2017-11-02 2017-11-02 wangjing Xia Fang Effective
 Universal Certification Centre Co.,Ltd. HACCP 2024-10-11 2019-09-30 2014-12-24 quxintian Cai Xiaohong Effective