Name ADD     
scope
 
Name Field Date of Expiry Date of Approve Date of First Principal Linkman State MLA
 China Quality Certification Center OP 2021-03-18 2017-03-17 2008-01-11 lumei Yang Ling / Zhang Yi Effective no
 China Quality Mark Certification Group Co. LTD OP 2020-01-03 2016-01-04 2007-06-08 jixiaodong Song Yuewei Effective yes
 Zhongjian Certifiction Co.,ltd. OP 2020-01-12 2016-01-08 2005-11-30 wushangao Ye Junsheng / Huang Jiaxin Effective no
 Zhejiang Gainshine Assessment Co., Ltd OP 2020-12-13 2016-12-13 2005-01-13 sunjian Zhang Xiaoying Effective no
 Hangzhou WIT Assessment Co.,Ltd OP 2024-09-24 2019-09-25 2003-11-24 wangxiaodong Guo Jingqing Effective no
 Beijing Zhong An Zhi Huan Certification Center Co., Ltd. OP 2023-01-28 2017-12-20 2006-02-21 lihaiying Liu Jiping Effective no
 NOA Testing & Certification Group Ltd. OP 2024-06-25 2019-06-26 2017-11-27 yangwanxia Yang Wanxia Effective no
 China Environmental United (Beijing) Certification Center Co.,Ltd OP 2019-12-08 2015-12-09 2005-12-30 zhangxiaodan Peng Jun Effective no
 Kaixin Certification (Beijing) Co.,Ltd. OP 2024-08-12 2019-08-13 2019-08-13 gekai Miao Yu Effective no
 Organic Food Development & Centerfication Centre of China OP 2021-07-15 2017-07-16 2005-11-17 zhangjibing Wang Yungang Effective no
 Fangyuan Organic Food Certification Center OP 2021-07-15 2017-06-02 2005-12-23 jiali Shi Jianfan Effective no
 Organic Tea Research and Development Center (OTRDC),TRI,CAAS OP 2023-10-10 2018-10-11 2005-11-09 fushangwen Wang Qiuhong Effective no